Nabídka služeb:

Ohniskové deratizace, plošné deratizace, deratizace preventivní i represivní, deratizace veřejných prostranství, deratizace kanalizačních řádů, deratizace v komunální sféře, deratizace v průmyslu, deratizace v potravinářství a zemědělství v souladu se standardy HACCP.